Česko-německá mše

Milí přátelé, sousedé, lidé.... V sobotu 30.6. se v "našem" kostele Sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru uskutečnila mše, na kterou přijeli lidé z různých končin a také původní místní rodáci, jejich příbuzní a potomci. Děkujeme za hojnou účast!