Staronová náves

Aktuality v kostce: V prvních měsících roku 2018, proběhla 2 věřejná setkání v motorestu Výšinka, kam dorazilo pokaždé okolo 50ti spoluobčanů i sousedů z okolních vesnic. Na prvním setkání jsme dali hlavy dohromady a každý se vyjádřil k tomu, jak by si náves představoval a jaké aktivity by tam rád provozoval. Na základě toho připravil pan architekt 2 návrhy, které jsme při dalším setkání okomentovali, zhodnotili pozitiva a negativa. Nyní čekáme na finální verzi, která bude zde na webu k nahlédnutí začátkem května 2018 a vlastními silami zatím pracujeme na administrativě, fundrisingu a přípravě dalších projektů.

14. 4. 2018 se konala 1. veřejná brigáda. Nálada byla skvělá a udělal se obrovský kus práce! Asi 50 dospělých i dětí pracovalo usilovně celý den (od 9 do 18 hod.), vyčistila se téměř kompletně nádrž, vybudovala nová kadibudka, uklidily a spálily se větve z pokácených stromů, uklidil se prostor kolem popelnic.

Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách projektu nebo na Facebooku.    Pár ukázek:


Podněty, které zazněly na 2. setkání, najdete shrnuté v tabulce zde:


Podněty, které zazněly na 1. setkání, najdete shrnuté v tabulce zde:


O projektu:

V našem Žďáru je uprostřed vesničky úžasné místo, kde by se mohlo vytvořit něco speciálního pro nás všechny. Protože se zde občas setkáváme když se něco děje, bylo by dobré, aby zde vzniklo lepší zázemí, než je doposud. Tak jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme a zažádali jsme o grant u nadace Via. Příslušným odborníkům se u nás moc líbilo a projekt nám schválili. Uděláme něco s tou zarostlou nádrží a celým tím krásným prostorem :)

Aktuální informace o financování: Via podpořila projekt částkou 300tis. Obec se zavázala k této částce přidat 80tis.Celková suma 380tis představuje zatím celkový objem peněz, které jsou na projekt určeny. Zahrnuje jak náklady na projektanta (schváleny zastupitelstvem obce ve výši max. 99tis na projekt včetně stavebního povolení + částka do 20tis na případný autorský dozor, bude-li požadován), tak na inženýring, zeměměřičské práce, na materiál na realizaci dílčích prvků atd. Z projektu ani z jiných zdrojů nejsou hrazeny osobní výdaje. V letošním roce se předpokládá realizace zejména svépomocných aktivit.

Jak to probíhalo?

V létě 2017 jsme se připravili a zažádali o grant 11. ročníku - Místo, kde žijeme, za podpory nadace Via. Tato dotace pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Má pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že naše okolí ožije.

Náš projekt byl vybrán spolu s dalšími 7 projekty z celé republiky jako vítězný a díky tomu jsme získali:

- 300 000 Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství

- odbornou konzultantku, která je naší průvodkyní v průběhu přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství

- účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů (plánování proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky).

Zastupitelstvo obce Hajnice schválilo účast v tomto projektu a zároveň finanční spoluúčast obce ve výši 85 000 Kč.

Cílem projektu je především sdružování lidí, a to jak v průběhu, tak po dokončení projektu. Zveme Vás proto, abyste se zúčastnili společné tvorby projektu veřejného prostranství v Horním Žďáru, a to od samotného počátku.

Informace o místě projektu:

Jedná se o místní část obce Hajnice - Horní Žďár. Žije zde trvale necelých 100 obyvatel, na víkendy a prázdniny přijíždí chalupáři. Místní část je mimo hlavní část obce Hajnice, je oddělená silnicí 1. třídy.

Konkrétním místem realizace je prostor kolem hasičské nádrže v Horním Žďáru, resp. samotná hasičská nádrž. Poblíž tohoto prostoru dříve byla obecní náves včetně hospody, budovy hasičárny, rybníka. Nyní je v části umístěno dětské hřiště, v části je volná travnatá plocha.

Diskutovaný prostor je přirozeným místem, kam se příležitostně "stahují" děti. Do budoucna by měl sloužit pro potřeby mezigeneračního setkávání. Předpokládá se postupná úprava celkové plochy pro kulturní akce a sportovní vyžití dětí a dospělých včetně zázemí (altán s posezením, letní kuchyní, prostorem pro uschování mobiliáře, připojením na elektrickou energii a vodu), dále jako odpočinková zóna, i např. trh místních produktů. 

Oficiální stránky projektu ZDE: https://staronova-naves.webnode.cz/