Staronová náves

V našem Žďáru je uprostřed vesničky úžasné místo, kde by se mohlo vytvořit něco speciálního pro nás všechny. Protože se zde občas setkáváme když se něco děje, bylo by dobré, aby zde vzniklo lepší zázemí, než je doposud. Tak jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme a zažádali jsme o grant u nadace Via. Příslušným odborníkům se u nás moc líbilo a projekt nám schválili. Uděláme něco s tou zarostlou nádrží :) Jenže co? To ještě úplně přesně nevíme, ale po setkání s architektem dostanou představy konkrétní vizualizaci a pak to konečně začne!


Oficiální stránky projektu ZDE: https://staronova-naves.webnode.cz/V létě 2017 jsme se připravili a zažádali o grant 11. ročníku - Místo, kde žijeme, za podpory nadace Via. Tato dotace pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.

Program je pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Má pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že naše okolí ožije.

Náš projekt byl vybrán spolu s dalšími 7 projekty z celé republiky jako vítězný a díky tomu jsme získali:

- 300 000 Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství

- odbornou konzultantku, která je naší průvodkyní v průběhu přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství

- účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů (plánování proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky).

Zastupitelstvo obce Hajnice schválilo účast v tomto projektu a zároveň finanční spoluúčast obce ve výši 85 000 Kč.

Cílem projektu je především sdružování lidí, a to jak v průběhu, tak po dokončení projektu. Zveme Vás proto, abyste se zúčastnili společné tvorby projektu veřejného prostranství v Horním Žďáru, a to od samotného počátku.

Nyní jsme ve fázi hledáni projektanta, jehož role bude spočívat v aktivní účasti na společných setkáních, zpracování návrhů a vypracování potřebné dokumentace pro další řízení.

Informace o místě projektu:

Jedná se o místní část obce Hajnice - Horní Žďár. Žije zde trvale necelých 100 obyvatel, na víkendy a prázdniny přijíždí chalupáři. Místní část je mimo hlavní část obce Hajnice, je oddělená silnicí 1. třídy.

Konkrétním místem realizace je prostor kolem hasičské nádrže v Horním Žďáru, resp. samotná hasičská nádrž. Poblíž tohoto prostoru dříve byla obecní náves včetně hospody, budovy hasičárny, rybníka. Nyní je v části umístěno dětské hřiště, v části je volná travnatá plocha.

Diskutovaný prostor je přirozeným místem, kam se příležitostně "stahují" děti. Do budoucna by měl sloužit pro potřeby mezigeneračního setkávání. Předpokládá se postupná úprava celkové plochy pro kulturní akce a sportovní vyžití dětí a dospělých včetně zázemí (altán s posezením, letní kuchyní, prostorem pro uschování mobiliáře, připojením na elektrickou energii a vodu), dále jako odpočinková zóna, i např. trh místních produktů.


Pokračování k projektu "Místo kde žiji"