Pozvánky na akce


Srdečně tímto zveme znovu všechny obyvatele Horního a Dolního Žďáru, Výšinky, Dubového dvora a Hajnice na 2. veřejné setkání, které se uskuteční v neděli 4. 3. 2018 od 14:30 hod opět v Motorestu Výšinka. Předpokládaný konec setkání v 17 hod. Na tomto setkání budou představeny a připomínkovány výše zmíněné návrhy. Na základě těchto připomínek pan architekt vytvoří finální návrh, jehož realizace započne v dubnu 2018.

Prosím, přijměte pozvání i vy, kteří jste se prvního setkání nemohli zúčastnit. Máte ještě příležitost ovlivnit, jak naše společná náves bude vypadat.

Děkujeme a těšíme se na viděnou!

Za obec Hajnice a spolek NaŽďár, z. s.

Tereza SnopkováPlánované koncerty:


Vážení a milí sousedé,

obyvatelé Horního a Dolního Žďáru, Dubového Dvora, Výšinky a Hajnice,

velmi nás potěšila hojná účast a dobrá atmosféra na 1. veřejném plánovacím setkání k projektu Staronová náves v Horním Žďáru (www.staronova-naves.webnode.cz), které proběhlo v neděli 28. 1. 2018 v motorestu na Výšince. Všem zúčastněným děkujeme za aktivitu a nápady. Veškeré podněty jsme shrnuli do tabulky a předali architektovi ke zpracování.

Architekt, pan Jan Veisser, se pokusí všechny naše podněty (podle počtu prioritních bodů) zapracovat do návrhů úpravy našeho veřejného prostranství. Připraví 2 - 3 architektonické návrhy, které budou představeny na tomto dalším veřejném plánovacím setkání.


Sledujte projekt také na fb - https://www.facebook.com/staronovanaves/ nebo https://www.facebook.com/NaŽďár-zs-535830456777321/


Dotazy můžete zasílat na e-mail: naveshornizdar@seznam.cz


Všechny podněty, které zazněly na Výšince najdete shrnuté v tabulce zde: