Pozvánky na akce

Vážení a milí sousedé, první brigáda k projektu Staronová náves se bude konat 14.4.2018 a bude věnována úklidu prostoru (čištění nádrže) a navazujících věcí (brigáda je plánována po dohodě s architektem s pracovním zapracováním návrhů po 2. veřejném setkání). Další aktivity budou vycházet z konečného návrhu podoby návsi, který bude architektem představen cca koncem dubna. Již proběhlo kácení dřevin v prostoru u nádrže (s ohledem na vegetační klid do 31.3.). Kácení vycházelo z návrhu architekta a bylo většinově podpořeno 2. veř. projednáním. Kácení 4 smrků u dětského hřiště vzešlo z iniciativy obce s ohledem na zajištění bezpečnosti hřiště v budoucnosti. Kácení bylo cíleně provedeno v předstihu před 1. brigádou, a to jednak s ohledem na zákonné termíny pro kácení, ale též s ohledem na to, aby nebyly pozdějším kácením ohroženy nově realizované prvky návsi.

Více k projektu najdete na stránkách: (www.staronova-naves.webnode.cz)

Sledujte projekt také na FB - https://www.facebook.com/staronovanaves/ nebo https://www.facebook.com/NaŽďár-zs-535830456777321/

Těšíme se na setkání na brigádách :)

Dotazy můžete zasílat na e-mail: naveshornizdar@seznam.czInfoleták s podrobnostmi:


Infoleták s podrobnými informacemi ke stažení ZDE: