Náš příběh

Spolek NaŽďár


Horní Žďár je bývalá sudetská vesnice mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem. Žďárské údolí je táhlé, dlouhé, v zimě chladné, v létě vlhké. Okolní kopce a louky jsou v létě krásně zelené, v zimě zasněžené. Do tohoto prostředí se v posledních letech nastěhovalo dost lidí na to, aby ve spojení se starousedlíky vznikla aktivní komunita, jejíž zájmy a nápady jsou téměř bezbřehé.

Spolek NaŽďár, z.s. jsme založili v roce 2016, abychom se mohli lépe prezentovat na veřejnosti, a abychom mohli některé nápady hlásit do grantových soutěží. Jedním z cílů spolku je také rekonstrukce kostela svatého Jana Křtitele. 

Ve stanovách spolku jsme si jako cíl vytyčili společenský a kulturní udržitelný rozvoj místa, kde žijeme.

Máme chuť chystat hry pro děti, rádi zpíváme pro sebe i pro veřejnost, máme radost, když objevíme něco nového ze žďárské historie... 

Již před založením spolku jeho dnešní členové uspořádali v Horním Žďáru a okolí mnoho akcí (koncerty v kostele svatého Jana Křtitele a u vodní nádrže, čištění hřbitova od náletů zeleně, dětský den a stezku odvahy, opravu drobných církevních památek aj.).

V minulém roce spolek realizoval s podporou nadace VIA projekt "Místo, kde žiji"- sesbíral historické fotografie Žďáru a okolí a ve formě velkoformátových tisků je vystavil v kostele. V letošním roce spolek inicioval vznik projektu "Staronová náves"- obec Hajnice tak získala od Nadace VIA finanční podporu na plánování a úpravu veřejného prostoru v okolí vodní nádrže v Horním Žďáru. 

Členové spolku NaŽďár také založili stejnojmenný hudební soubor, který poprvé vystoupil v prosinci 2016 ve žďárském kostele s vánočním repertoárem. Na svátek sv. Jana Křtitele 24. 6. 2017 soubor připravil dvouhodinový program sestávajícím z lidových svatojanských písní a kostýmovaného pásma písní z celého světa. Toto pásmo předvedl ještě v listopadu pro klienty DPS Hajnice a potom pro Spolek česko-německého přátelství v trutnovském hotelu Patria. Další odehrané koncerty s názvem "Vánoce z cizokrajin" se uskutečnily 22. prosince v kostele sv. Jana Křtitele a 29. prosince ve Valdštejnské lodžii u Jičína. 


Přejete si vědět více? Klikněte zde:


Oficiální spolkové dokumenty: