Srdečně tímto zveme znovu všechny obyvatele Horního a Dolního Žďáru, Výšinky, Dubového dvora a Hajnice na 2. veřejné setkání, které se uskuteční v neděli 4. 3. 2018 od 14:30 hod opět v Motorestu Výšinka. Předpokládaný konec setkání v 17 hod. Na tomto setkání budou představeny a připomínkovány výše zmíněné návrhy. Na základě těchto připomínek pan...

Adoptovali jsme pár píšťal z varhan kostela sv. Mikuláše v Hajnici, po domácku jim říkáme manuálky a pedálky. Věříme, že si u opravených varhan jednou zazpíváme a zahrajeme. NaŽďár!

V roce 2017 jsme realizovali projekt "Místo, kde žiji", podpořený dotací nadace Via. V průběhu projektu jsme ve skupinkách obcházeli starousedlíky a získávali historické fotografie Žďáru. Sběr fotografií probíhal od března do května 2017. V květnu byla realizován workshop pro děti, kde i ony malovaly místo, kde žijí.

Lukostřelba

22.07.2017

V Hajnici probíhá výuka a trénink lukostřelby, kam se sjíždí milovníci tohoto sportu ze širokého okolí. Čerstvě vytvořený spřátelený spolek Větve severu, z.s. počítá s přesunem lukostřelby do Horního Žďáru, kde by mohly být využity obecní pozemky k výstavbě trvalé lukostřelecké dráhy pro děti i pokročilé. Hlavním člověkem přes luky je Patrik Král,...

Vítání jara

30.04.2017

Na konci dubna, se každý rok se setkáváme a vítáme jaro. Postavíme si vysokou hranici ze smrkových klád, kterou završí morana. Spálíme vše staré, aby se mohlo začít zase nanovo :)

Zdejší obec Žďár, původu německého, se jmenovala v r. 1712 Sohrau, v r.1717 Saar a teprve později vznikl název Soor. Původ jména Soor se vysvětluje ve staré zdejší německé kronice dvojím způsobem. Základem by mohlo být staročeské schran, což dle kroniky značí rozvětvené údolí. Jiným základem by mohlo být dle tehdejšího kronikáře slovo sor - výhled....