Zveme tímto všechny lidičky na naši úžasnou Svatojánskou Slavnost do Horního Žďáru, která se koná 23. 6. 2018 od 15 hodin.
Přijďte si do kostela poslechnout náš báječný pěvecký sbor s písněmi zaměřenými na Svatojana a věříme, že i letos bude tento prostor naplněn skvělou atmosférou, kterou tentokrát doplní překrásné květiny.
Poté se přesuneme...

Jako každý rok jsme sešli, na vršku nad Žďárem a užili si spoustu zábavy. Děti plnily nejrůznější úkoly a na konci dostaly tašku se spoustou dárečků. Dospělí si povídali, seznamovali se, opékali buřty a užívali si atmosféru. Krásný večer podpořilo super počasí bez větru a s úžasným výhledem na hory, kam zapadalo slunce :) Příští rok se zase těšíme!...

Už se o nás píše i v sousedním Německu a to konkrétně v únorovém vydání měsíčníku Riesengebirgsheimat. Velmi v něm naši činnost chválí paní Edith Niepel, rodačka z Výšinky :)

Adoptovali jsme pár píšťal z varhan kostela sv. Mikuláše v Hajnici, po domácku jim říkáme manuálky a pedálky. Věříme, že si u opravených varhan jednou zazpíváme a zahrajeme. NaŽďár!

V roce 2017 jsme realizovali projekt "Místo, kde žiji", podpořený dotací nadace Via. V průběhu projektu jsme ve skupinkách obcházeli starousedlíky a získávali historické fotografie Žďáru. Sběr fotografií probíhal od března do května 2017. V květnu byla realizován workshop pro děti, kde i ony malovaly místo, kde žijí.

Lukostřelba

22.07.2017

V Hajnici probíhá výuka a trénink lukostřelby, kam se sjíždí milovníci tohoto sportu ze širokého okolí. Čerstvě vytvořený spřátelený spolek Větve severu, z.s. počítá s přesunem lukostřelby do Horního Žďáru, kde by mohly být využity obecní pozemky k výstavbě trvalé lukostřelecké dráhy pro děti i pokročilé. Hlavním člověkem přes luky je Patrik Král,...

Vítání jara

30.04.2017

Na konci dubna, se každý rok se setkáváme a vítáme jaro. Postavíme si vysokou hranici ze smrkových klád, kterou završí morana. Spálíme vše staré, aby se mohlo začít zase nanovo :)

Zdejší obec Žďár, původu německého, se jmenovala v r. 1712 Sohrau, v r.1717 Saar a teprve později vznikl název Soor. Původ jména Soor se vysvětluje ve staré zdejší německé kronice dvojím způsobem. Základem by mohlo být staročeské schran, což dle kroniky značí rozvětvené údolí. Jiným základem by mohlo být dle tehdejšího kronikáře slovo sor - výhled....