Projekty současné a budoucí


Aktuality v kostce: V prvních měsících roku 2018, proběhla 2 věřejná setkání v motorestu Výšinka, kam dorazilo pokaždé okolo 50ti spoluobčanů i sousedů z okolních vesnic. Na prvním setkání jsme dali hlavy dohromady a každý se vyjádřil k tomu, jak by si náves představoval a jaké aktivity by tam rád provozoval. Na základě toho připravil pan architekt...

Kostel svatého Jana Křtitele je římskokatolický kostel v Dolním Žďáru. Dolní Žďár je součástí Horního Žďáru, se kterým se stal po 2. sv. válce částí obce Hajnice. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je významnou dominantou obce a také úžasným historickým objektem.